An Event Series on New Materialisms

#08 7 May 2020 ILA-ryhmä Yhdessä elämistä – uusmaterialistisia kokeiluja pohjoisesta ILA (Intra-living in the Arctic) -ryhmä tarkastelee tutkimustyössään enemmän-kuin-inhimillistä elämää pohjoisessa. Esityksen aikana tutkimusryhmän jäsenet kertovat käynnissä olevasta tutkimusprojektistaan, jossa he hyödyntävät ja kehittävät uusmaterialistista teoriaperintöä ja siihen kietoutuvia metodologisia lähestymistapoja. Ryhmän tavoitteena on luoda keinoja visioida, käsitteellistää, tarinallistaa ja sanallistaa enemmän-kuin-inhimillistä maailmassa-olemista. Ryhmä … Continue reading An Event Series on New Materialisms